Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (2024)

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (1)

Wanneer u een app van derden op uw Windows-computer installeert, bent u mogelijk het bericht ‘De app die u probeert te installeren is geen door Microsoft geverifieerde app’ tegengekomen die de installatie van de app soms verhindert.

Dit bericht verschijnt meestal voor apps van derden die u van internet downloadt. Gelukkig is het niet het einde van de wereld en kun je die muur gemakkelijk omzeilen.

Er zijn meerdere manieren om dat te doen, afhankelijk van de versie van Windows die je hebt. Maar voordat we daar naar toe gaan, laten we eerst begrijpen wat Windows precies bedoelt met “Microsoft-geverifieerde” apps.

Wat zijn door Microsoft geverifieerde apps?

Het betekent simpelweg apps die afkomstig zijn uit de Microsoft Store. Microsoft staat ook externe ontwikkelaars toe om hun app digitaal te ondertekenen met behulp van Microsoft Authenticode-technologie om de integriteit van de gegevens te waarborgen en om te voorkomen dat er dialoogvensters verschijnen wanneer u de software probeert te installeren.

Aangezien echter niet elke ontwikkelaar ervoor kiest, kunt u af en toe de waarschuwingspop-up ervaren. Dat betekent niet dat de app schadelijk of kwaadaardig is, maar het legt ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de app niet kwaadaardig is op uw schouders.

Nu u begrijpt wat door Microsoft geverifieerde apps zijn, gaan we kijken hoe u het bericht kunt uitschakelen.

Schakel de door Microsoft geverifieerde app uit via de app Instellingen

Ga eerst naar het menu Start en klik op het pictogram ‘Instellingen’.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (2)

Klik daarna op het tabblad ‘Apps’ in de linkerzijbalk om door te gaan.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (3)

Klik vervolgens op de tegel ‘Geavanceerde app-instellingen’ in het rechtergedeelte.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (4)

Klik in het volgende scherm op de vervolgkeuzelijst op de tegel ‘Kies waar u apps wilt downloaden’.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (5)

Klik vervolgens op de optie ‘Overal’ in de lijst.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (6)

U zou nu overal apps op uw systeem moeten kunnen installeren. Maar vergeet niet dat de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze apps veilig zijn voor uw systeem nu bij u ligt.

Gebruik de Groepsbeleid-editor

U kunt ook de Groepsbeleid-editor gebruiken om deze wijziging door te voeren als u er meer vertrouwd mee bent of als u de instelling voor een groep pc’s in uw organisatie moet wijzigen.

Ga eerst naar het menu Start en typ ‘Groepsbeleid’ om een ​​zoekopdracht uit te voeren. Klik vervolgens op de tegel ‘Groepsbeleid-editor’ om verder te gaan.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (7)

Klik daarna op het gedeelte ‘Computerconfiguratie’ om het uit te vouwen. Dubbelklik vervolgens op de ‘Administratieve sjablonen’. Vouw ten slotte het gedeelte ‘Windows-componenten’ uit.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (8)

Zoek en klik vervolgens op de map ‘Windows Defender SmartScreen’.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (9)

Dubbelklik vervolgens op de map ‘Verkenner’ om verder te gaan.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (10)

Klik daarna op de instelling ‘App-installatiebeheer configureren’ om door te gaan. Dit opent een nieuw venster op uw scherm.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (11)

Klik nu eerst op de optie ‘Ingeschakeld’. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu onder het gedeelte ‘Opties’ en selecteer de optie ‘Aanbevelingen uitschakelen’. Klik ten slotte op de knoppen ‘Toepassen’ en ‘OK’ om de wijzigingen op te slaan.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (12)

Schakel Microsoft Store volledig uit

Als je hier terecht bent gekomen om een ​​manier te vinden om de Microsoft Store volledig uit te schakelen, volg je de onderstaande instructies. U kunt dit bereiken met de tools ‘Register-editor’, ‘Groepsbeleid-editor’ of ‘Lokaal beveiligingsbeleid’. Voor uw gemak hebben we ze hier allemaal op een rijtje gezet.

Register-editor gebruiken

Ga eerst naar het menu Start en typ ‘Register’ om een ​​zoekopdracht uit te voeren. Klik vanuit de zoekresultaten op de tegel ‘Register-editor’.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (13)

Kopieer + plak of typ vervolgens het onderstaande adres in de adresbalk en druk op Enter om ernaartoe te navigeren.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (14)

Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de ‘Microsoft’-toets en plaats de muisaanwijzer op de optie ‘Nieuw’. Klik vervolgens op de optie ‘Sleutel’ en hernoem de nieuwe sleutel naar WindowsStore.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (15)

Nadat u een sleutel hebt gemaakt, gaat u naar het rechtergedeelte van het venster en klikt u met de rechtermuisknop om het contextmenu te openen. Ga vervolgens met de muis over de optie ‘Nieuw’ en selecteer de optie ‘DWORD’. Zorg ervoor dat u het DWORD-bestand hernoemt naar RemoveWindowsStore.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (16)

Als u klaar bent, dubbelklikt u op het DWORD-bestand ‘RemoveWindowsStore’ en voert u 0het waardeveld in. Klik vervolgens op ‘OK’ om de wijzigingen op te slaan.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (17)

Als u klaar bent, start u uw pc opnieuw op om de wijzigingen door te voeren.

Gebruik de Groepsbeleid-editor

Ga naar het menu Start en typ ‘Groepsbeleid’ om een ​​zoekopdracht uit te voeren. Klik vanuit de zoekresultaten op de tegel ‘Groepsbeleid-editor’.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (18)

Dubbelklik daarna op de optie ‘Computerconfiguratie’. Vouw vervolgens de optie ‘Administratieve sjabloon’ uit. Dubbelklik vervolgens op het gedeelte ‘Windows-componenten’.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (19)

Klik daarna op de optie ‘Winkel’. Dubbelklik vervolgens in het rechtergedeelte van het venster op de optie ‘Opslaan’.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (20)

Dubbelklik vervolgens op de instelling ‘Schakel de Store-toepassing uit’. Hierdoor wordt een overlay-venster op uw scherm weergegeven.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (21)

Klik in het eigenschappenvenster op de optie ‘Ingeschakeld’ en klik vervolgens op de knoppen ‘Toepassen’ en ‘OK’ om de wijzigingen op te slaan. Als u klaar bent, start u uw pc opnieuw op om de wijzigingen door te voeren.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (22)

Gebruik lokaal beveiligingsbeleid

Ga naar het startmenu en typ ‘Lokale beveiliging’ om door te gaan. Klik vervolgens vanuit de zoekresultaten op de tegel ‘Lokaal beveiligingsbeleid’.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (23)

Zorg er vervolgens voor dat u de optie ‘Beveiligingsinstellingen’ in het linkergedeelte van het venster hebt geselecteerd. Dubbelklik vervolgens op het gedeelte ‘Softwarebeperkingsbeleid’ om het uit te vouwen. Klik daarna op de optie ‘Aanvullende regels’.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (24)

Klik ten slotte met de rechtermuisknop in het rechtergedeelte van het venster en selecteer de optie ‘Nieuwe padregel’ in het menu. Hierdoor wordt een overlay-venster op uw scherm weergegeven.

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (25)

Typ of kopieer en plak daarna de onderstaande map in het veld ‘Pad’. Klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst ‘Beveiligingsniveau’ en selecteer de optie ‘Niet toegestaan’. Klik ten slotte op de knop ‘Toepassen’ en ‘OK’.

%programfiles%\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore*

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (26)

Start uw pc opnieuw op na het voltooien van de vorige stap om de wijzigingen door te voeren.

Het uitschakelen van het waarschuwingsbericht voor het niet installeren van een door Microsoft geverifieerde app is eenvoudig. Bovendien kunt u met behulp van de bovengenoemde methode ook de Microsoft Store op uw Windows 11-computer uitschakelen, als u daarnaar op zoek was. Wat je ook nodig hebt, deze gids komt eraan tegemoet

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (27)

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (28)

Geef een reactie

Door Microsoft geverifieerde apps uitschakelen in Windows 11 - TWCB (NL) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated:

Views: 5769

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.